Yield and nutritional value of basil grown in a greenhouse
 
More details
Hide details
1
Department of Horticulture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn ul. Prawocheńskiego 21, 10-975 Olsztyn
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(3), 455-464
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A two-factorial experiment was conducted in 2012-2014 in a greenhouse owned by the Department of Horticulture at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The experiment had a randomised block design with three replicates. The first experimental factor were six botanical varieties of basil: sweet basil, Thai ‘Siam Queen’ basil, Greek ‘Minette’ basil, purple basil, lemon basil and cinnamon basil. The second experimental factor was container size and the number of plants per pot: 0.7 dm3 container with one plant per pot, 3.0 dm3 container with one plant per pot, 3.0 dm3 container with four plants per pot. In successive years of the three-year experiment, between 22 and 24 February, containers filled with organic substrate (sphagnum peat) were placed on movable tables in the greenhouse, depending on pot size (0.7 and 3.0 dm3). Once-over harvest of basil herbage was carried out between 17 April and 7 May. The plants were cut at 5 cm above the substrate surface. Total yield and marketable yield were identical because no mechanical damage to leaves or symptoms of leaf diseases were observed. The content of dry matter, total sugars and L-ascorbic acid in basil herbage was determined. Basil ecotype had a significant effect on leaf greenness index, fresh herbage yield, dry herbage yield, and on the content of dry matter and total sugars. Growing basil plants in 3.0 dm3 containers, with four plants per pot, contributed to a significant decrease in fresh and dry herbage yields, in comparison with the remaining treatments.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plon i wartość odżywcza bazylii uprawianej w szklarni
Ocimum basilcum L, plon świeżego ziela, plon suchego ziela, sucha masa, skład chemiczny
Doświadczenie dwuczynnikowe przeprowadzono w latach 2012-2014 w szklarni Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pierwszym czynnikiem badawczym było sześć odmian botanicznych bazylii pospolitej: bazylia zielonolistna, tajska ‘Siam Queen’, grecka (drobnolistna) ‘Minette’, czerwonolistna, cytrynowa oraz cynamonowa. Drugim czynnikiem doświadczenia była uprawa roślin w doniczkach o zróżnicowanej pojemności oraz liczbie roślin: 0,7 dm3 z jedną rośliną w pojemniku; 3,0 dm3 z jedną rośliną w pojemniku; 3,0 dm3 z czterema roślinami w pojemniku. W kolejnych latach trzyletniego cyklu doświadczenia, między 22 a 24 lutego w szklarni na stołach przesuwnych w zależności od objętości doniczek (0,7 i 3,0 dm3) ustawiono pojemniki wypełnione podłożem organicznym, w którego skład wchodził torf sfagnowy. Jednorazowy zbiór ziela przeprowadzono między 17.04 a 07.05. Rośliny ścinano w doniczce, na wysokości 5 cm od podłoża w doniczce. Nie zanotowano uszkodzeń mechanicznych oraz chorób ziela, dlatego plon ogółem był taki sam jak plon handlowy. W bazylii określono zawartość suchej masy, cukrów ogółem i kwasu L-askorbinowego. Ekotyp bazylii pospolitej miał istotny wpływ na indeks zazielenienia liści bazylii, plonu świeżego i powietrznie suchego ziela oraz suchej masy i cukrów ogółem. Uprawa czterech roślin w pojemnikach 3 dm3 istotnie wpływała na zmniejszenie ich plonu świeżego i powietrznie suchego ziela w odniesieniu do pozostałych obiektów badawczych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top