RESEARCH PAPER
Influence of multicomponent foliar of fertilizer on the chemical crop and yield composition of oats
 
More details
Hide details
1
Chair of Plant Production, University of Rzeszów Ćwiklińskiej 2 str., 35-601 Rzeszów, Poland
 
 
Publication date: 2021-05-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 89-98
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the influence of compound foliar fertilizer on the chemical composition of oat and oat hulls grown on light-heavy soils. The study showed that foliar fertilizer application did not lead to any differentiation of levels of oat grain yield. However, grain number per panicle was however differentiated. Application of Basfoliar 12-4-6, Adob Zn and Solubor DF raised grain number per panicle by 40, 23.2 and 21% respectively. Ali foliar fertilizers applied in the study reduced crude protein productivity ( especially Solubor DF and Adob Cu) while raising fat productivity (especially Basfoliar 12-4-6 and Basfoliar 36 Extra).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wieloskładnikowych nawozów dolistnych na plonowanie i skład chemiczny owsa
owies, nawożenie dolistne, plon, skład chemiczny nasion, wydajność
W pracy przedstawiono wpływ wieloskładnikowych nawozów dolistnych na plonowanie i skład chemiczny ziarna owsa oplewionego i nagoziarnistego uprawianego na glebie średniej. Wykazano, iż nawożenie dolistne nie różnicowało wielkości plonu ziarna owsa. Różnicowało natomiast liczbę ziarna z wiechy. Zastosowanie preparatu Basłbliar 12-4-6, Adobu Zn i Soluboru DF zwiększało tę cechę odpowiednio o 40, 23,2 i 21%. Wszystkie stosowane nawozy obniżały wydajność białka (szczególnie Solubor DF i Adob Cu), a zwiększały wydajność tłuszczu (szczególnie Basfoliar 12-4-6 i Basfoliar 36 Extra).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top