RESEARCH PAPER
Influence of sugar beet foliage feeding on yield and some qualitative traits
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, 15 Akademicka str., 20-950 Lublin, Poland
 
2
Department of Industrial and Medicinal Plants University of Agriculture, 15 Akademicka str., 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-10
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 117-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of sugar beet foliage feeding (once and twice during vegetation period) on the root, leaf and sugar yields as well as root chemical composition was evaluated in three-year field experiments. Rolvit B fertilizer applied consisted of relatively high levels of magnesium (10.2%) and boron (1%). It also contained nitrogen and other microelements including titanium. The results obtained point to the positive influence of the fertilizer application on the roots and leaves yields as well as root elemental composition. A clear decrease of leaf infection with leaf spot was observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dolistnego dokarmiania buraka cukrowego na jego plon i niektóre cechy jakościowe
burak cukrowy, dolistne dokarmianie, plon, skład chemiczny
W trzyletnich badaniach polowych oceniano wpływ dolistnego dokarmiania buraka (jednorazowo i dwukrotnie w okresie wegetacji) na plon korzeni, liści i cukru oraz skład pierwiastkowy korzeni. Stosowany nawóz – Rolvit B charakteryzował się. wysoką zawartością magnezu (10,2% Mg) i boru (1% B). Zawierał też azot i inne mikroelementy, w tym tytan. Uzyskane wyniki wskazują na korzystny wpływ jego stosowania na plon korzeni i liści oraz skład pierwiastkowy korzeni. Uzyskano przy tym wyraźne zmniejszenie porażenia liści chwościkiem buraka.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top