RESEARCH PAPER
Influence of ADOB foliar fertilization to potato leaves on the yield structure and tuber infestation with pathogens
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Breeding and Acclimatization in Radzików, Department of Potato Protection and Science, 76-009 Bonin near Koszalin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-10
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 137-143
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Foliar fertilization of potato with Basfoliar 36 E and ADOB Mn essentially in-creased the tuber yield. Difference in the marketable yield reached 15.5 and 11.0%, while the yield of large tubers was higher by 22.6 and 16.0% receptively. There was no significant influence of fo-liar fertilization on tuber quality, nitrate content and storage looses.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dolistnego nawożenia ziemniaka nawozami dolistnymi ADOB na plon roślin i jego strukturę oraz porażenie bulw chorobami
ziemniaki, nawożenie dolistne, plon, jakość, skład chemiczny
W latach 2000-2002 na glebach średnio zwięzłych kompleksu żytniego bardzo dobrego oceniano efekty plonotwórcze w wyniku dolistnego dokarmiania ziemniaka Basfoliarem 36 E, ADOB Mn i Soluborem. Doświadczenie przeprowadzono na glebie kwaśnej o wysokiej zasobności w fosfor i magnez oraz średniej w potas na średnio wczesnej odmianie ziemniaka, przy pełnej ochronie plantacji przed chwastami, szkodnikami i chorobami. Najwyższe plony ziemniaka uzyskano na obiektach nawożonych Basfoliarem 36 E i ADOB Mn. Różnica w plonie handlowym do obiektu kontrolnego była istotna i wynosiła 5,8 t•ha–1 tj. 15,5% w przypadku zastosowania Basfoliaru 36 E i 4,1•ha–1 tj. 11,0% w wyniku nawożenia ADOB Mn. Stosowane dokarmianie dolistne nie pogarszało jakości plonu oraz jego trwałości przechowalniczej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top