RESEARCH PAPER
Selected properties of sewage sludge from sewage treatment plants in Wielkopolska.
Part I. Reaction, dry matter, organic matter, organic carbon and macronutrients
 
 
More details
Hide details
1
Agricultural University, Department of Soil Science, ul. Wojska Polskiego 7 l F, 60-625 Poznań, Poland
Publication date: 2021-03-01
 
Acta Agroph. 2002, (70), 75–82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Investigations carried out on samples of sewage sludge showed that they provide a good source of organic matter and organic carbon as well as macronutrients. At mean dry matter content of 251 g per 1 kg of fresh material, sludge samples contained an average of 603 g per 1 kg of organic matter. The average content of organic carbon amounted to 54.3% while C:N ratio averaging 8.56. The dominant macronutrients comprised: nitrogen (38.2 g kg–1), calcium (31.8 g·kg–1), and phosphorus (23,7 g kg–1 ). In addition, it was found that sewage sludge could also constitute a good source of magnesium and sulphur.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane właściwości osadów ściekowych z oczyszczalni regionu Wielkopolski.
Cz. I. Odczyn, sucha masa, materia i węgiel organiczny oraz makroskładniki
osady ściekowe, materia organiczna, węgiel organiczny, makroskładniki, sucha masa, odczyn
Przeprowadzone badania na próbkach osadów ściekowych wykazały, że pod względem zasobności są one dobrym źródłem materii (MO) i węgla organicznego (Corg.) oraz makroskładników. Przy średniej zawartości suchej masy 251 g·kg–1 świeżej masy osady zawierały średnio 603 g·kg–1 MO. W jej składzie węgiel organiczny stanowił 54,2%, a stosunek C:N wahał się od 5,30 do 23,24. Spośród makroskładników dominującymi były: azot (38,2 g·kg–1), wapń (31,8 g·kg–1) oraz fosfor (23,7 g·kg–1). Stwierdzono, że osady zasobne są również w mangan i siarkę.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125