eISSN: 2300-6730
ISSN: 1234-4125
Acta Agrophysica is published since 1993, and from 2012 it is a quarterly. The periodical publishes papers presenting the results of fundamental and applied studies from the field of application of physics for the solution of problems relating to the management and protection of the natural environment, sustainable agriculture, and food processing. Since 2019 we publish articles in English only.
Wydawnictwo Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie otrzymało dodatkowe finansowanie (projekt „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). W związku z tym oferujemy bezpłatne tłumaczenie, z języka polskiego na angielski, publikacji złożonych do dnia 30 czerwca 2020 r.
Editor-in-Chief: Małgorzata Brzezińska
20
MEiN
93.95
ICV
Current issue
28/2021
 
 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125