The influence of rapeseed moisture content and storage temperature on changes in their technological quality
 
More details
Hide details
1
Institute of Plant Origin Food Technology, Faculty of Food Science and Nutrition ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 
2
Institute of Agrophysics PAS, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2016-12-18
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(4), 557-568
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effect of adverse storage conditions of rape seeds on increase in free fatty acid content in the extracted oil. Experimental material comprised seeds of rape cv. Californium stored in a thermostat chamber (25±1 and 30±1°C) equipped with three hygrostats used to maintain constant relative humidity. Prior to the experiment, rape was wetted to moisture contents of 10.5, 12.5 and 15.5%. Seeds were stored until their germination decreased below 75%. It has been shown that during the storage of seeds with moisture content of 15.5% at 25 and 30°C an increase of the acid number above 3 mg KOH g–1 followed earlier than the reduction in the germination energy below 75%. Such a relationship was not noted in the case of seeds with moisture content of 10 and 12.5%. In addition, an increase in storage temperature from 25 to 30°C caused more than a twofold rise in the constant of increment of free fatty acids for seeds with moisture content of 10%, and almost tripled for seeds with 15.5% moisture content.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności nasion rzepaku i temperatury przechowywania na zmiany ich jakości technologicznej
rzepak, olej, przechowywanie, jakość, liczba kwasowa
Celem pracy było zbadanie wpływu niewłaściwych warunków przechowywania nasion rzepaku na przyrost wolnych kwasów tłuszczowych w wyekstrahowanym oleju. Materiałem badanym były nasiona rzepaku odmiany CalifornCelem pracy było zbadanie wpływu niewłaściwych warunków przechowywania nasion rzepaku na przyrost wolnych kwasów tłuszczowych w wyekstrahowanym oleju. Materiałem badanym były nasiona rzepaku odmiany Californium przechowywane w komorze termostatycznej (25 i 30±1°C) wyposażonej w trzy aparaty higrostatyczne służące do utrzymania wilgotności względnej powietrza na stałym poziomie. Przed rozpoczęciem eksperymentu rzepak nawilżano do wilgotności 10, 12,5, 15,5% (w.b). Nasiona przechowywano do czasu, aż ich zdolność kiełkowania obniżyła się poniżej 75%. Wykazano, że podczas przechowywania nasion o wilgotności 15,5% w temperaturze 25 i 30°C wzrost liczby kwasowej powyżej poziomu 3 mg KOH g–1 następował wcześniej niż obniżenie energii kiełkowania poniżej 75%. W przypadku nasion o wilgotności 10 i 12,5% nie odnotowano takiej zależności. Ponadto wzrost temperatury przechowywania z 25 do 30°C powodował ponad dwukrotny wzrost stałej przyrostu wolnych kwasów tłuszczowych dla nasion o wilgotności 10% oraz prawie trzykrotny dla nasion o wilgotności 15,5%.czne służące do utrzymania wilgotności względnej powietrza na stałym poziomie. Przed rozpoczęciem eksperymentu rzepak nawilżano do wilgotności 10, 12,5, 15,5% (w.b). Nasiona przechowywano do czasu, aż ich zdolność kiełkowania obniżyła się poniżej 75%. Wykazano, że podczas przechowywania nasion o wilgotności 15,5% w temperaturze 25 i 30°C wzrost liczby kwasowej powyżej poziomu 3 mg KOH g–1 następował wcześniej niż obniżenie energii kiełkowania poniżej 75%. W przypadku nasion o wilgotności 10 i 12,5% nie odnotowano takiej zależności. Ponadto wzrost temperatury przechowywania z 25 do 30°C powodował ponad dwukrotny wzrost stałej przyrostu wolnych kwasów tłuszczowych dla nasion o wilgotności 10% oraz prawie trzykrotny dla nasion o wilgotności 15,5%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top