Response of winter varieties of camelina (Camelina sativa (L.) Crantz) to varied ni-trogen fertilization
 
More details
Hide details
1
Department of Crop Production, Faculty of Biology and Agriculture, University of Rzeszów ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
 
 
Publication date: 2016-12-18
 
 
Acta Agroph. 2016, 23(4), 545-556
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The field research was carried out in the Experimental Station of Variety Examination in Przecław in the seasons of 2012/2013-2014/2015. The first examined factor was nitrogen doses (50, 100 and 150 kg ha–1) and the second was winter varieties of camelina (Maczuga, Luna, Przybrodzka). The experiment was established on alluvial soils developed from silt loam. The soil was classified in valuation class IIIa of the good wheat complex. The highest dose of nitrogen (150 kg ha–1) caused a significant increase of plant height and of the degree of plant lodging, and additionally an increase in the seeds total protein content and a decrease in the level of crude fat in comparison to the treatment with the dose of 50 kg N ha–1 . The use of nitrogen in doses of 100 or 150 kg ha–1 resulted in a significant increase in the number of silicles per plant, number of seeds per silicle, SPAD index value, and seed and oil yield. The variety Luna was characterised by higher plant density before harvest compared to the variety Przybrodzka, as well as taller plants in relation to the variety Maczuga. Variety Luna were characterised by the highest values of LAI and degree of lodging. The variety Maczuga, compared to Luna, had significantly higher performance characteristics such as the number of branches per plant, number of silicles per plant, number of seeds per silicle, SPAD index, oil yield and total protein content in seeds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Reakcja ozimych odmian lnianki siewnej (Camelina sativa (L.) Crantz) na zróżnicowane nawożenie azotem
Camelina sativa L, azot, SPAD, LAI, MTA, struktura plonu, Plon, skład chemiczny nasion
Ścisłe dwuczynnikowe doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2012/2013-2014/2015 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu w układzie losowanych podbloków. Obiektami pierwszego czynnika były dawki azotu (50, 100 i 150 kg∙ha–1), a drugiego ozime odmiany lnianki siewnej (Maczuga, Luna, Przybrodzka). Doświadczenie założono na madzie wytworzonej z pyłu ilastego. Gleba ta jest zaliczona do kompleksu pszennego dobrego, klasy bonitacyjnej IIIa. Najwyższa dawka azotu (150 kg∙ha–1) wpłynęła istotnie na zwiększenie wysokości roślin oraz stopień ich wylegania, ponadto przyczyniła się do zwiększenia zawartość białka ogólnego w nasionach i zmniejszenia zawartości tłuszczu surowego w porównaniu do obiektu z dawką 50 N kg∙ha–1. Zastosowanie azotu w dawkach 100 lub 150 kg∙ha–1 skutkowało istotnym zwiększeniem liczby łuszczynek na roślinie, nasion w łuszczynce, wskaźnika zieloności liścia (SPAD) oraz plonu nasion i tłuszczu. Odmiana Luna odznaczyła się większą obsadą roślin przed zbiorem w porównaniu do odmiany Przybrodzka oraz wyższymi roślinami w odniesieniu do odmiany Maczuga. Odmiana Luna charakteryzowała się najwyższym wskaźnikiem powierzchni liści (LAI) oraz stopniem wylegania. Odmiana Maczuga w porównaniu do Luna miała istotnie większe wartości cech, takich jak: liczba rozgałęzień pierwszego rzędu, liczba łuszczynek na roślinie, liczba nasion w łuszczynce, wskaźnik SPAD, plon tłuszczu oraz zawartość białka ogólnego w nasionach. 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top