RESEARCH PAPER
Effect of fertilization and storage conditions on the variability of wheat grain bulk density and porosity
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20- 290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-12-09
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 183-191
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This work shows the results of wheat grain properties examination in storage conditions. The experiments were conducted in laboratory conditions simulation in industrial silos. The stored samples were divided by variety, moisture content and level of artificial fertilization. It was noted that the storage conditions and the level of fertilization influence the density and porosity of the stored layer of wheat grain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ na wożenia i warunków przechowywania na zmianę gęstości i porowatości warstwy ziarna pszenicy
pszenica, przechowywanie, nawożenie, cechy fizyczne złoża
Praca przedstawia wyniki badań zachowania się ziarna pszenicy w magazynach. Eksperyment przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym odwzorowującym warunki istniejące w silosie. Przechowywane ziarna posiadały dwa poziomy wilgotności (12 i 20%) oraz pochodziły z poletek o różnej wysokości nawożenia azotem. Zmiany gęstości i porowatości ziarna analizowano po 126 dniach przechowywania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top