RESEARCH PAPER
Changes of the parameters of bruised apple's skin colour at shelf-life
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, ul Doświadczalna 4,20-290 Lublin
 
2
Zakład Mechanizacji Rolnictwa, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
 
 
Publication date: 2021-12-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (83), 71-81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The most influential factor of quality observed by every consumer is external colour of fruit. However, most important reason of visual assessment of colour decrease is browning and darkening of apple skin. The shelf-life is a period of storage, while bruising influenced rapidly decrease of apple quality. Therefore, objectives of this research were to describe and identify numerically the colour of apples and to detect the changes of colour at shelf-life, resulting by impact and bruising. The measurements based on the L*a*b* system were performed on Sampion apples with Braive 6016 supercolorTM colorimeter. The brightness factor L* decreases at shelf-life from 77.47 to 47.21, for the base colour, while dark side of the blush changes from 57.57 to 41.32. It is easy to conclude, that bright side of the fruit changes its colour more significantly. At that time, the red represented as chromaticity factor a* increases from 5.3 to 17.28 for base colour and decreases from 41.3 to 19.8 for the blush. The yellow colour, represented by chromaticity factor b*, of both sides of fruit decreases from 69.24 to 38.91 for base colour and from 32.97 to 28.36 for the high colour. Yellow factor of the base colour decreases more rapidly at shelf-life of bruised apples. The colour of bruised apples at shelf-life is more uniform, however, after 6 days of storage the appearance of apple, especially, the base colour changes influencing visual assessment of quality.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany parametrów barwy skórki jabłek obitych przechowywanych w okresie obrotu handlowego
jabłka, przechowywanie, okres obrotu handlowego, barwa, obicia
Owoce w okresie obrotu handlowego narażone są na obicia i odgniecenia, których skutkiem są zmiany barwy miąższu widoczne na powierzchni owocu po pewnym okresie. Odgniecenia o widocznym przebarwieniu w decydujący sposób mogą wpłynąć na ocenę konsumencką owoców. Celem badań był opis parametryczny barwy jabłek i ocena zmian wywołanych obiciem w okresie obrotu handlowego. Badania prowadzono na jabłkach odmiany Sampion, określając współczynniki jaskrawości i chromatyczności zgodnie ze standardem L*a*b*, wykorzystując kolorymetr Braive 6016. Zaobserwowano, że jaśniejsza strona barwy podstawowej owocu w większym stopniu zmienia kolor na skutek obicia. Współczynnik jaskrawości L* barwy podstawowej maleje podczas przechowywania od 77,47 do 47,21 , podczas gdy dla barwy rumieńca maleje w zakresie od 57,57 do 41,32. Równocześnie współczynnik chromatyczności a* reprezentujący czerwony kolor rośnie w od 5,3 do 17,28 dla barwy podstawowej i maleje na powierzchni rumieńca od 41,3 do 19,8. Współczynnik chromatyczności b*, przedstawiający udział barwy żółtej maleje na całej powierzchni owocu, z tym że dla barwy podstawowej w zakresie od 69,24 do 38,91, a dla rumieńca w zakresie od 32,97 do 28,36. Barwa owoców obitych na powierzchni rumieńca jest bardziej jednolita, jednak już po 6 dniach przechowywania w warunkach obrotu handlowego wygląd jabłek, zwłaszcza barwy podstawowej, wywołuje negatywną ocenę jakości.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top