The influence of addition of antioxidant on changes of acid values and peroxide values as well as chemical composition of rapeseed cakes stored with or without light and air
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Animal Nutrition and Feed Management, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(1), 75-85
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Samples of rapeseed cakes with or without antioxidant were stored in a laboratory, with or without access of light and air, for a period of six months. Acid value and peroxide value were analysed at the beginning and every month in three replications for each series. On the day of research beginning and after 6 months of storage of the rapeseed cakes the content of basic nutrients and fatty acid profiles in lipid fraction were estimated. An increase of acid value of rapeseed cakes lipid fraction during whole storage time was proved. The highest acid values were obtained for the research material stored without light and air. A significant (P≤0.01) decrease of peroxide value was noted, irrespective of the conditions storage, after the addition of antioxidant. After 6 months of storage a decrease of crude fat and an increase of crude fibre in the rapeseed cakes were found. An increase of saturated fatty acids (SFA) and a decrease of unsaturated (UFA), including polyunsaturated fatty acids (PUFA), were found in the lipid fraction.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dodatku przeciwutleniacza na zmiany liczb kwasowej i nadtlenkowej oraz skład chemiczny wytłoków rzepakowych przechowywanych bez i z dostępem światła i powietrza
wytłoki rzepakowe, przeciwutleniacz, przechowywanie, liczba kwasowa, liczba nadtlenkowa, składniki podstawowe, kwasy tłuszczowe
Wytłoki rzepakowe bez przeciwutleniacza i z przeciwutleniaczem przechowywano przez sześć miesięcy bez i z dostępem światła i powietrza, w pomieszczeniu laboratoryjnym. W dniu rozpoczęcia badań a następnie, co miesiąc, w trzech powtórzeniach dla każdej serii wykonano analizy liczb kwasowej i nadtlenkowej. Zawartość składników podstawowych i udział kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej oznaczono w dniu rozpoczęcia badań i po 6 miesiącach magazynowania wytłoków. Przez cały okres przechowywania wytłoków rzepakowych wykazano wzrost liczby kwasowej (LK) frakcji lipidowej. Najwyższe wartości LK uzyskano w materiale badawczym przechowywanym bez dostępu światła i powietrza. Po zastosowaniu przeciwutleniacza niezależnie od warunków przechowywania stwierdzono istotne (P≤0,01) obniżenie liczby nadtlenkowej. Po 6 miesiącach składowania wytłoków zanotowano zmniejszenie ilości tłuszczu surowego i zwiększenie poziomu włókna surowego. We frakcji lipidowej wykazano zwiększenie zawartości nasyconych (SFA) i zmniejszenie nienasyconych (UFA)  kwasów tłuszczowych, w tym wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top