Tendencies of air temperature changes of vegetation period in central-eastern Poland (in years 1971-2005)
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Land Reclamation, University of Natural Sciences and Humanities ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Publication date: 2015-02-05
 
 
Acta Agroph. 2014, 21(1), 87-96
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The beginning and ending dates as well as the number of days of vegetation period were determined. Average monthly air temperature values of particular months during the vegetation period were analysed. The direction and significance of tendency of changes were determined on the basis of linear trend equations. Thermal vegetation period in central-eastern Poland began around March 28th and lasted till October 30th. South-western part of the area examined was characterised by the highest average air temperature of the vegetation period (IV-X), while north-eastern part – by the lowest. In most of the stations analysed, statistically significant changes of air temperature were noted in April, July and August. The highest increase of this parameter (on average of 0.7oC for 10 years) was noted in April. In stations located in the eastern part of the region examined a significant increase of temperature (on average of 0.4oC for 10 years) occurred also in October.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Tendencje zmian temperatury powietrza okresu wegetacyjnego w środkowo-wschodniej Polsce (1971-2005)
temperatura powietrza, okres wegetacyjny, trend zmian
Wyznaczono daty początku i końca oraz liczbę dni okresu wegetacyjnego (1971-2005). Ponadto analizie poddano średnie miesięczne wartości temperatury powietrza poszczególnych miesięcy okresu wegetacyjnego. Kierunek oraz istotność tendencji zmian określono na podstawie równań trendu liniowego. Termiczny okres wegetacyjny w środkowo-wschodniej Polsce rozpoczynał się około 28 III i trwał do 30 X. Południowo-zachodnia część badanego obszaru charakteryzowała się najwyższą średnią temperaturą powietrza okresu wegetacyjnego (IV-X), a północno-wschodnia najniższą. W większości analizowanych stacji w kwietniu, lipcu i sierpniu zanotowano dodatnie istotne statystycznie zmiany temperatury powietrza. Najwyższy wzrost tego parametru (średnio o 0,7oC na 10 lat) zanotowano w kwietniu. W stacjach położonych we wschodniej części badanego regionu istotny (średnio o 0,4oC na 10 lat) wzrost temperatury wystąpił również w październiku. 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top