Phytometric features of basil grown in pot with different subsoil volume
 
More details
Hide details
1
Department of Horticulture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn ul. Prawocheńskiego 21, 10-975 Olsztyn
 
 
Publication date: 2017-06-29
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(2), 279-288
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Two-factor experiment was conducted in 2012-2014 in the greenhouse of the Department of Horticulture at the University of Warmia and Mazury, in a randomised block design with three replications. The first experimental factor was six botanical varieties of basil: green leafy basil, Thai ‘Siam Queen’, Greek (small-leaved) ‘Minette’, red-leaf basil, lemon basil and cinnamon basil. The second factor in the experiment was the cultivation of plants in pots of varying capacity and number of plants: 0.7 dm3 with one plant per pot; 3.0 dm3 with one plant per pot; 3.0 dm3 with four plants per pot. In the consecutive years of the three-year cycle of experiment, between 22nd and 24th of February, in the greenhouse, on sliding tables depending on the pot volume (0.7 and 3.0 dm3), containers filled with an organic substrate which included sphagnum peat were placed. Based on the study, it was demonstrated that the cultivated varieties of basil – Greek and Thai – were lower than the other ones, and Greek basil had the most branches. The use of pots with capacity of 3.0 dm3 in the cultivation of sweet basil, in which on one plant per pot was grown, resulted in a significant increase in the weight and number of branches.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane cechy fitometryczne bazylii pospolitej uprawianej w doniczkach o różnej objętości podłoża
Ocimum basilcum L, masa, wysokość, liczba rozgałęzień
Doświadczenie dwuczynnikowe przeprowadzono w latach 2012-2014 w szklarni Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w układzie podbloków losowanych w trzech powtórzeniach. Pierwszym czynnikiem badawczym było sześć odmian botanicznych bazylii pospolitej: bazylia zielonolistna, tajska ‘Siam Queen’, grecka (drobnolistna) ‘Minette’, czerwonolistna, cytrynowa oraz cynamonowa. Drugim czynnikiem doświadczenia była uprawa roślin w doniczkach o zróżnicowanej pojemności oraz liczbie roślin: 0,7 dm3 z jedną rośliną w pojemniku; 3,0 dm3 z jedną rośliną w pojemniku; 3,0 dm3 z czterema roślinami w pojemniku. W kolejnych latach trzyletniego cyklu doświadczenia, między 22 a 24 lutego, w szklarni na stołach przesuwnych w zależności od objętości doniczek (0,7 dm3 i 3,0 dm3) ustawiono pojemniki wypełnione podłożem organicznym, w którego skład wchodził torf sfagnowy. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że spośród uprawianych odmian botanicznych bazylia grecka i tajska były niższe od pozostałych, a bazylia grecka posiadała ponadto najwięcej rozgałęzień. Zastosowanie w uprawie bazylii pospolitej doniczek o pojemności 3,0 dm3, w których uprawiano po jednej roślinie, powodowało istotne zwiększenie masy i liczby rozgałęzień.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top