RESEARCH PAPER
Influence of the nitrogen fertilisation, growing region and wheat cultivar on physical properties of single kernels and their heterogeneity
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
2
Experimental Station for Testing Cultivars, Technological Department of Laboratory, 63-022 Słupia Wielka, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 171-184
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The variability of grain physical features of winter (Kobra, Korweta) and spring (Helia, Jasna) wheat cultivars grown in various Polish climatic-soil regions and at two nitrogen fertilisation levels was determined by analysing single kernels with regards to their thickness, weight and hardness index by means of the SKCS 4100 technique. Additionally, the influence of the genotype and environmental factors on the heterogeneity degree of kernels with regards lo these features was reported.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia azotowego, rejonu uprawy i odmiany pszenicy na właściwości fizyczne pojedynczych ziarniaków i ich niejednorodność
ziarno pszenicy, odmiany, nawożenie, rejony uprawy, grubość, MTZ, indeks twardości, SKCS
Zmienność cech fizycznych ziarna odmian pszenicy ozimej (Kobra, Korweta) i jarej (Helia, Jasna), uprawianej w różnych rejonach klimatyczno-glebowych Polski i przy dwóch poziomach nawożenia azotowego, określono analizując pojedyncze ziarniaki pod kątem ich grubości, masy i indeksu twardości przy pomocy urządzenia SKCS. Ponadto, oceniono wpływ badanych czynników na stopień niejednorodności ziarniaków pod względem tych cech.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top