Aerodynamic properties of nutlets of Red corolla buckwheat
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences ul. Chełmońskiego 37/41 50-630 Wrocław
 
2
Department of Agricultural Engineering, University of Podlasie, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
3
Department of Plant Breeding and Seed Science, University of Podlasie ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(2), 399-406
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Buckwheat (Fagopyrum sagittatum Gilib) belongs to the Polygonaceae family. Buckwheat fruit is a triangular nutlet, generally smooth, however, sometimes wings appear in some forms. Groats, i.e. means nutlets without seed cover, are the basic product obtained in the processing industry. Pneumatic transport is used to relocate seeds, both in production processes and in processing industry. There have been no studies on aerodynamic properties of buckwheat seeds so far. Therefore, experiments on aerodynamic properties of buckwheat nutlets, both with and without seed cover, were carried out in the Institute of Agricultural Engineering of Agricultural Academy in Wrocław in co-operation with the University of Podlasie in Siedlce. The critical velocity of buckwheat nutlets with seed cover was determined in vertical air flow, where vk = 4.1-7.95 m s-1, and then without the cover, where vk = 5,66-9.26 m s-1. Volatility coefficients ko (average value ko = 0.272) were calculated. Nutlets without cover were characterized by lower values (average value ko = 0.163). Moreover, aerodynamic drag coefficients kx were calculated and average value for the whole nutlets amounted to 0.497, while for seeds after husking 0.427. The critical velocity was shown as a function of weight of the tested buckwheat nutlets of Red Corolla form.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości aerodynamiczne orzeszków gryki formy Red corolla
gryka, orzeszki z okrywą i bez, prędkość krytyczna, współczynniki lotności i oporu aerodynamicznego
Gryka (Fagopyrum sagittatum Gilib) należy do rodziny Rdestowate (Polygonaceae). Owocem gryki jest trójścienny orzeszek, najczęściej gładki, chociaż czasami u niektórych form występują skrzydełka. Podstawowym produktem otrzymywanym w przemyśle przetwórczym jest kasza, czyli orzeszki pozbawione okrywy nasiennej. Do przemieszczania nasion, zarówno w procesach produkcyjnych jak i w przetwórstwie wykorzystywany jest transport pneumatyczny. Do tej pory nie prowadzono badań nad właściwościami aerodynamicznymi nasion gryki, dlatego w Instytucie Inżynierii Rolniczej AR Wrocław, we współpracy z Akademią Podlaską Siedlce podjęto badania nad właściwościami aerodynamicznymi orzeszków gryki, zarówno z okrywą nasienną jaki i pozbawionymi okrywy. W pionowym strumieniu powietrza wyznaczono prędkość krytyczną orzeszków gryki z okrywą, gdzie vk = 4,1-7,95 m s-1, a następnie bez okrywy gdzie vk = 5,66-9,26 m s-1. Obliczono dla nich współczynniki lotności ko = 0,1550-584 m-1 (orzeszki z okrywą) i ko = 0,106-0,306 m-1 (orzeszki bez okrywy) oraz współczynniki oporu aerodynamicznego kx, (średnia wartość dla całych orzeszków kx = 0,497 i dla wyłuskanych kx = 0,427). Prędkości krytyczne i współczynniki lotności przedstawiono w funkcji masy badanych orzeszków gryki Red corolla.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top