Determination of some physical properties of date palm fruits (cv. Khadrawy and Medjool)
 
More details
Hide details
1
Horticultural Processing Division, ICAR – Central Institute of Post-Harvest Engineering & Technology, Abohar, Punjab-152116, India
 
2
College of Agricultural Engineering and Technology, HAU Hisar, Haryana, India
 
 
Publication date: 2017-06-29
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(2), 271-277
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present investigation was carried out to evaluate some physical properties of date palm fruits cv. Khadrawy and Medjool. Pulp moisture content, seed moisture content, fruit dimensions (Major and minor intercept), arithmetic mean diameter, geometric mean diameter, sphericity, colour values (L, a, b), bulk density, true density, porosity and coefficient of static friction were determined for both the varieties. The determined properties had significant difference in their values which may be due to the distinctive features of both the varieties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Określenie niektórych właściwości fizycznych owoców palmy daktylowej (odm. Khadrawy and Medjool)
palma daktylowa, właściwości fizyczne, Khadrawy, Medjool
Przedstawione badania zostały przeprowadzone w celu oceny niektórych właściwości fizycznych owoców palmy daktylowej odmian Khadrawy i Medjool. Dla obydwu odmian oceniano wilgotność miąższu, wilgotność nasion, wymiary owoców (wielka i mała oś), średnią arytmetyczną średnicę, średnią geometryczną średnicę, kołowość, wartości barwy (L, a, b), gęstość usypową, gęstość rzeczywistą, porowatość i współczynnik tarcia statycznego. Wartości badanych właściwości wykazywały znaczące różnice międzyodmianowe, które mogły wynikać z cech charakterystycznych obydwu odmian. 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top