Physical properties of powdered apple juice
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(4), 803-814
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was to investigate the influence of three levels of spray drying parameters with added maltodextrin on physical properties of powdered apple juice. Spray drying was carried out in a laboratory scale spray dryer ANHYDRO with air inlet temperature of 150°C and outlet temperature of 70°C. Analysis of process parameters included: content of solids in the apple concentrate, maltodextrin amount in the apple concentrate and atomisation speed. Analysis of physical properties included: particle size, loose and tapped bulk density, particle density, porosity, flowability, wettability, solubility and hygroscopicity. The process of spray drying guarantees instant wettability, moderate flowability and high hygroscopicity of apple juice powder. There was significant correlation between dependent and independent variables.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane właściwości fizyczne soku jabłkowego w proszku
sok jabłkowy, suszenie rozpyłowe, żywność w proszku
Celem pracy było zbadanie wpływu trzech poziomów zmiennych parametrów suszenia rozpyłowego soku jabłkowego na nośniku maltodekstrynowym na charakterystykę fizyczną proszku. Sok jabłkowy suszono w laboratoryjnej suszarce rozpyłowej ANHYDRO przy stałej temperaturze powietrza wlotowego i wylotowego, wynoszącej odpowiednio 150 i 70°C. Badanymi zmiennymi suszenia były: zawartość suchej masy soku jabłkowego i maltodekstryny w suszonym materiale, ilość nośnika w stosunku do suchej masy soku i prędkość obrotowa dysku rozpylającego. Analiza właściwości fizycznych obejmowała: rozmiar cząstek, gęstość nasypową luźną i utrzęsioną, gęstość cząstek, porowatość złoża proszku, sypkość, higroskopijność, zwilżalność i rozpuszczalność w wodzie. Przeprowadzony proces pozwolił uzyskać koncentrat soku jabłkowego w proszku, który charakteryzował się błyskawiczną rozpuszczalnością w wodzie, umiarkowaną sypkością i wysoką higroskopijnością. Analiza, metodą regresji wielokrotnej, wpływu założonych poziomów zmiennych procesowych wykazała istnienie istotnych zależności w odniesieniu do części z nich.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top