Direct shear testing of food powders flowability – influence of deformation speed and apparatus stiffness
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(2), 557-564
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the project was the determination of conditions producing stick-slip effect during shear test of food powders and the examination of the influence of speed and stiffness of apparatus on their flowability. Experiments were performed in a shear tester of 60 mm in diameter for four different food powders: corn flour, wheat starch, potato starch and fine potato starch. For all of the materials examined, oscillations of shear stress vs. displacement experimental curves were observed, for all speeds and stiffness values, except for potato starch at 2 mm min-1 and lower stiffness. Changing the speed of deformation in the case of wheat flour, fine potato starch and potato starch did not cause changes in the values of flow functions. In the case of corn flour, an increase in speed resulted in flow functions of values characteristic for cohesive materials.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczanie parametrów sypkości proszków – wpływ prędkości deformacji i sztywności aparatury
bezpośrednie ścinanie, sypkość, proszki spożywcze
Celem pracy była identyfikacja warunków powstawania efektu stick-slip w zło-żach proszków spożywczych oraz identyfikacja wpływu sztywności aparatu i prędkości deformacji na sypkość. Eksperymenty przeprowadzono w aparacie bezpośredniego ścinania o średnicy 60 mm dla czterech materiałów: maki kukurydzianej, skrobi pszennej, skrobi ziemniaczanej i drobnej frakcji skrobi ziemniaczanej. Oscylacje przebiegów eksperymentalnych pojawiły się w przypadku wszystkich eksperymentów z wyjątkiem skrobi ziemniaczanej przy prędkości deformacji 2 mm min-1 i największej sztywności podparcia w całym zakresie naporu konsolidującego. Dla skrobi pszennej i dwu typów skrobi ziemniaczanych wartości FF nie zmieniały się ze zmianą prędkości deformacji, podczas gdy dla mąki kukurydzianej wzrost prędkości skutkował wzrostem wartości FF.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top