RESEARCH PAPER
Effect of spray drying temperature on the activity of a-amylase
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2021-10-19
 
 
Acta Agroph. 2002, (77), 127-135
 
KEYWORDS
ABSTRACT
W pracy zaprezentowano wyniki doświadczeń mających na celu określenie wpływu tempera-tury wlotowej i wylotowej powietrza suszącego na stopień inaktywacji a-amylazy w czasie suszenia rozpyłowego. Roztwór enzymu i maltodekstryny, stosowanej jako materiał inertny, suszono w czterech temperaturach powietrza wlotowego: 160, 180, 200 i 220°C. Aktywność suszonego enzymu wyrażano jako aktywność względną w stosunku do aktywności enzymu płynnego. W celu określenia istotności badanej zależności między temperaturą suszenia a aktywnością enzymu wykonano analizę wariancji oraz porównania wielokrotne z zastosowaniem testu Student Newman-Kelus.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ temperatury suszenia rozpyłowego na aktywność a-amylazy
inaktywacja, enzym, suszenia rozpyłowe
The inactivation of fungal enzyme a-amylase due to spray drying was investigated. Maltodex-trin was used as a support material. Solutions containing the enzyme were dried at four differ-ent inlet air temperatures. The activity of dried enzyme was stated as a relative activity in comparison with liquid enzyme. The Student Newman-Kelus test was made to find the sig-nificance of influence that drying temperature has on a -amylase activity. Changes of activity in relation to temperature were described by an Arrhenius-type equation.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top