RESEARCH PAPER
Method of colour measurement of semolina from chosen wheat lines (Triticum durum Desf.)
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
2
Instytut Genetyki i Hodowli Roślin AR, ul. Akademicka 15, 20-934 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 105-112
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The calorimetric parameters such as yellowness index (YI) and the total colour difference (ΔE*) between the standard and the tested sample have been applied for the colour description of semolina obtained from Polish breeding wheat lines (Triticum durum). In order to improve the precision of determination using reflectance spectrophotometer, the samples grinded in disk mill have been pressed (50 MPa) into a cake. High values of YI, reflecting large amount of carotenoids, found for Polish wheat were approximately equal to Yl values of imported grains. Increased color differences (ΔE*) and decreased lightness (L*) have pointed to meal contamination with bran particles.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda oceny bar wy semoliny otrzymanej z wybranych linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.)
pszenica twarda, semolina, karotenoidy, barwa, spektrofotometr
Parametry kolorymetryczne: indeks zażółcenia YI i odległość barwy ΔE* od wzorca, zastosowano do opisu barwy semoliny uzyskanej z ziarna pszenicy polskich linii hodowlanych. Celem poprawienia precyzji oznaczeń na spektrofotometrze odbiciowym, zmielone na młynku tarczowym próbki ziarna przygotowywano w postaci pastylek, stosując ciśnienie 50 MPa. Otrzymano wysokie wartości indeksu zażółcenia – świadczące o dużej zawartości karotenoidów w ziarnic polskich linii hodowlanych i odpowiadające wartościom zbliżonym do próbek ziarna importowanego. Na zanieczyszczenie mlewa elementami okrywowymi z ziarna wskazywała znaczna odległość barwy (ΔE*) i obniżona jasność barwy (L*).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top