Effect of agglomeration on flowability of modelled food powders
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 605-615
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The effect of wet agglomeration in pneumatically and mechanically fluidised bed of multiple mixtures of food powders on the flowability of received agglomerates was evaluated. Agglomeration was performed using the Niro-Aeromatic STREA 1 and the Lödige Plughshare Mixer L5 as test equipment. Analysis of flow properties included: Hausner ratio, Carr index and flowability as pouring time. Mixtures were created on the basis of the following food powders: whey, soy protein isolate, whey protein isolate, glucose. Powdered mixtures had poor flowability. The wet agglomeration of selected mixtures of food powders did indeed change their size distribution and bulk density. Received agglomerates had good flowability independently from mixtures composition and agglomeration method.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sypkość aglomerowanej modelowej żywności w proszku
żywność w proszku, aglomeracja, sypkość
Celem badań było określenie wpływu aglomeracji nawilżeniowej w złożu fluidalnym na sypkość otrzymywanych aglomeratów modelowej żywności w proszku. Aglomerację przeprowadzono dwoma metodami: w aglomeratorze STREA 1/Nitro-Aeromatic AG (pneuma-tycznie generowane złoże fluidalne) i w laboratoryjnym mieszalniku lemieszowo-płużącym Plughshare Mixer L5/Lödige (mechanicznie generowane złoże fluidalne). Analiza sypkości obejmowała takie wyróżniki sypkości jak: współczynnik Hausnera, współczynnik Carra, czas wysypu z obracającego się naczynia. Modelową żywność w proszku stanowiły mieszaniny tworzone na bazie popularnych na rynku proszków spożywczych, jak serwatka, izolat białka sojowego, izolat białek serwatkowych, glukoza, proszek mleczny, tłuszcz roślinny. Analiza sypkości na podstawie wybranych wyróżników sypkości potwierdziła zróżnicowanie pod względem sypkości proszku i granulatu. Zmiana w składzie mieszaniny polegająca na jakościowej czy ilościowej zmianie zawartości białka czy węglowodanu oraz zmiana metody aglomeracji nie ma istotnego odzwierciedlenia w wartościach wyznaczonych wyróżników sypkości. Modelowa żywność w formie drobnoziarnistego proszku cechowała się słabą sypkością. Aglomeracja wodą badanych wieloskładnikowych mieszanin proszków spożywczych, zarówno w pneumatycznie jak i w mechanicznie generowanym złożu fluidalnym, powoduje wielokrotne powiększenie średniej średnicy cząstek oraz istotne obniżenie gęstości nasypowej i poprawę sypkości. Mieszaniny aglomerowane, niezależnie od metody aglomeracji, składu mieszaniny i upakowania wykazały bardzo dobrą sypkość.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top