conomic and energy yield comparison of various technoloigies for the production of rape for bio-diesel fuel
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Machinery Operation, University of Agriculture, ul. Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin
 
Acta Agroph. 2005, 6(3), 595–603
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an evaluation of various technologies for the production of winter rape in the economic and energy yield aspects, as well as a calculation of the energy yield efficiency of the production of bio-diesel fuel from winter rape. The study shows that the most effective, in terms of economic and energy yield efficiency, is the production of winter rape in which post-harvest tillage and sowing are performed, introducing simplification of soil tillage.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ekonomiczne i energetyczne porównanie różnych technologii produkcji rzepaku uprawianego na biodiesel
rzepak ozimy, uprawa, ocena ekonomiczna, ocena energetyczna, biopaliwo
W artykule przedstawiono ocenę różnych technologii produkcji rzepaku ozimego pod kątem ekonomicznym i energetycznym oraz obliczenie efektywności energetycznej produkcji biodiesla z rzepaku ozimego. Z badań wynika, że najbardziej optymalną pod względem efektywności ekonomicznej i energetycznej jest technologia produkcji rzepaku ozimego, w której wykonuje się uprawki pożniwne i siew, wprowadzając uproszczenia w uprawie roli.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125