Effect of agglomeration in mechanically fluidized bed on particle size distribution of selected food powders
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Warsaw Agricultural University, ul. Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(1), 179-190
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this work was to determine the effect of wet agglomeration in fluidized bed of model food powders on particle size of received agglomerates. Mixtures were created on base of following food powders: whey, soy protein isolate, whey protein isolate, glucose, maltodextrine, milk powder, arabic gum, xanthan gum, vegetable oil in powder. Particle size of received agglomerates was measured by particle size analyzer in air AWK – V97, Kamika. The characteristic parameters of particles set were determined on the basis of volumetric distribution. Agglomerated mixtures were characterized by significant increasing of particles sizes, among them – average diameter 8-11 times.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ aglomeracji w mechanicznie generowanym złożu fluidalnym na skład granulometryczny wybranych proszków spożywczych
aglomeracja, złoże fluidalne, skład granulometryczny, żywność w proszku
Celem pracy było zbadanie wpływu aglomeracji nawilżeniowej poprzez mie-szanie w mechanicznie generowanym złożu fluidalnym na skład granulometryczny modelowej żywności w proszku. Aglomerowane mieszaniny tworzone były na bazie następujących surowców w proszku: serwatka, izolat białka sojowego, izolat białek serwatkowych, glukoza, proszek mleczny, guma arabska, guma ksantanowa, tłuszcz roślinny w proszku, maltodekstryna. Skład granulometryczny otrzymanych aglomeratów oznaczano za pomocą analizatora wielkości cząstek w powietrzu AWK – V97, Kamika. Wyznaczono charakterystyczne parametry zbioru cząstek na podstawie rozkładu udziałów objętościo-wych. Otrzymane aglomerowane mieszaniny charakteryzowały się wyraźnym powiększeniem rozmiarów cząstek, w tym średniej średnicy o około 8-11 razy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top