RESEARCH PAPER
Laser biostimulation of white lupine seeds
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Fizyki AR, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-09
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 99-106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study deals with the influence of pre-sowing laser irradiation of white lupine seeds, Bardo and Katon cultivars, on physical- chemical composition of yield. 1000 grains weight, content of protein, fat , saturated and unsaturated fatty acids, phenols and crude fibre of irradiated lupine seeds were estimated in laboratory tests. Paper presents the results of research of the influence of pre-sowing irradiation of seeds with helium-neon laser on yield of white lupine, Bardo and Katon variety.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Biostymulacja laserowa nasion łubinu białego
biostymulacja laserowa, nasiona łubinu białego, plon
Przedstawiono wyniki badań wpływu przedsiewnej biostymulacji laserowej nasion łubinu białego odmian Bardo i Katon na właściwości fizyko-chemiczne plonów. Badania laboratoryjne polegały na wyznaczeniu masy 1000 nasion, zawartości białka, tłuszczu, kwasów tłuszczowych, włókna surowego i fenoli. Przeprowadzono również badania polowe, w których określono wpływ biostymulacji laserowej nasion na wielkość plonu łubinu białego odmian Bardo i Katon.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top