RESEARCH PAPER
Efficiency of foliar and "to soil" fertilization of potatoes the urea-ammonium-nitrate solution (UAN 32)
 
More details
Hide details
1
Plant Breeding and Acclimatization Institute in Radzików, Department of Potato Protection and Science in Bonin, 76-009 Bonin near Koszalin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-10
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 125-135
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of foliar and "to soil" fertilization with UAN 32 solution on potatoe yield and quality as well as fertilization efficiency was studied in a field experiment on a medium-heavy soil in the period 1999-2001. Foliar fertilization of potatoe with a dose of 15 kg ha–1 of UAN 32 solution increased the marketable yield by 9.7% and decreased the rate of occurrence of internal rust spots and hollow tubers. An addition of magnesium sulphate to the UAN 32 solution did not influence fertilization efficiency or tuber quality. Soil fertilization with UAN 32 at planting in¬creased potatoe yield by 9.2-13.7% depending on the N dose applied and did not influence tuber quality. The highest efficiency of soil fertilization was observed at low doses of UAN 32 application per hectare.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efektywność dolistnego i doglebowego nawożenia ziemniaka roztworem saletrzano-mocznikowym RSM 32
ziemniaki, nawożenie dolistne i doglebowe, RSM 32, plon, jakość
W latach 1999-2001 na glebach średnio zwięzłych kompleksu żytniego bardzo dobrego oceniano efektywność dolistnego i doglebowego nawożenia ziemniaka roztworem mocznikowo-saleterzanym RSM 32. Oceniano plon, jego struktury niektóre cechy jakościowe, skład chemiczny bulw i straty masy w okresie przechowywania. Dolistne nawożenie ziemniaka dawką 15 kg N•ha–1 w roztworze RSM 32 zwiększyło plon handlowy o 9,7% przy obniżeniu zawartości skrobi o 1% i zmniejszeniu udziału bulw z brunatną pustowatością i rdzawą plamistością miąższu. Dodatek siarczanu magnezu do roztworu RSM 32 nie zwiększał efektywności nawożenia, wpłynął na wzrost zawartości skrobi. Doglebowe nawożenie RSM 32 do redlin podczas sadzenia w zależności od dawki zwiększyło plon ogólny o 9,2-13,7%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top