RESEARCH PAPER
Natural and economical aspects of foliage application of preparations Insol7 and Atonik in potato cultivation
 
 
More details
Hide details
1
Chair of Specific Plant Breeding, University of Agriculture Akademicka 15 str, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-10
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 145-156
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present studies were based on the results of field experiments performed in 2000-2002 under soil and weather conditions of the middle-eastern Poland. The experiment was set by means of randomized sub-blocks in a dependent system. The following factors were considered: cultivars (Bila, Glada, Danusia and Ania) and growth stimulators (Atonik, Insol, Atonik+Insol and control object). Natural and economical aspects of foliage feeding with plant growth stimulators in new potato cultivars and a simultaneous application of Atonik and Insol preparations were com-pared. Middle late cv. Danusia and early Bila cv. achieved the highest yield-forming effect in the objects with a simultaneous application of Atonik and Insol agents.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przyrodnicze i gospodarcze aspekty dolistnego stosowania preparatów Insol7 i Atonik w uprawie ziemniaka
ziemniak, nawożenie, regulatory wzrostu, odmiany
Badania oparto na wynikach badań polowych przeprowadzonych w latach 2000-2002 w warunkach glebowo-klimatycznych środkowo-wschodnicj Polski. Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków, w układzie zależnym. Czynnikami były odmiany (Bila, Glada, Danusia, Ania) oraz stymulatory wzrostu (Insol, Insol + Atonik, Atonik, obiekt kontrolny). Przyrodnicze, jak i gospodarcze aspekty dolistnego stosowania stymulatorów wzrostu roślin w uprawie nowych odmian ziemniaka, przemawiają za łącznym wnoszeniem preparatu Atonik z preparatem Insol. Najwyższy efekt plonotwórczy w obiektach z łącznym stosowaniem preparatów Atonik i Insol uzyskały średnio późna odmiana Danusia i wczesna Bila.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top