RESEARCH PAPER
Meteorological conditions which shaped the soil moisture of a potato field at the agrometeorological station Lipki in 1998 and 1999
 
More details
Hide details
1
Zakład Klimatologii i Meteorologii Morskiej, Uniwersytet Szczeciński, ul. Wąska 3, 71-407 Szczecin
 
2
Katedra Agrometeorologii i Melioracji, Akademia Rolnicza, ul. Papieża Pawła VI, 3, 71-434 Szczecin
 
 
Publication date: 2021-12-17
 
 
Acta Agroph. 2003, (84), 75-93
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of twenty-four hours air temperature, precipitation, and water evaporation from Wild evapometer on soil moisture in a potato field at the depth of 5, 10, 20, 30 and 50 cm was assessed at the Agrometeorological Station in Lipki by Stargard Szczeciński, in the years 1998 and 1999.The measurements were taken at 0 certain dale and 10 consecutive days before that date in the different depths. If the twenty-four hours precipitation did not exceed 5 mm, the soil moisture was affected 10 the depth of 5 cm, and if it rained for several days – the effect visible to 20 and 30 cm, and if the precipitation lasted for several days – even to 50 cm depth. On the basis of twenty-four hours precipitation measured for (en consecutive days. the soil moisture at the depth of 5 cm can be estimated in a potato field during its growth. that is from planting to harvesting. If the rain amounts are measured for at least 7 consecutive days at the time from full bloom to the begin or the begin of haulm drying. the soil moisture can be determined very accurately.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Warunki meteorologiczne kształtujące uwilgotnienie gleby pod ziemniakiem w stacji agrometeorologicznej w Lipkach w latach 1998 i 1999
wilgotność gleby, czynniki meteorologiczne, ziemniak, prognozowanie
W pracy określono wpływ dobowych temperatur powietrza. opadów i parowania wody z ewaporometru Wilda na wielkość uwilgotnieni. gleby lekkiej na pięciu głębokościach (5, 10, 20, 30 i 50 cm) pod ziemniakiem średniopóźnym, w Stacji Agrometeorologicznej w Lipkach k/Stargardu Szczecińskiego, w latach 1998 i 1999. Analizowano wpływ wymienionych czynników z dnia pomiaru oraz z kolejnych dni poprzedzających pomiar (od 1 do 10) na wielkość uwilgotnienia gleby na różnych głębokościach, w okresie wegetacji ziemniaka. Dobowe opady do około 5 mm zmieniały z reguły stan uwilgotnienia gleby do głębokości 5 cm, a jeśli występowały w ciągach kilkudniowych, to do głębokości 10 cm, zaś opady w przedziale od 5 do 10 mm powodowały wzrost uwilgotnienia gleby pod ziemniakiem na głębokościach 20 i 30 cm, a występujące w ciągach dni – nawet do głębokości 50 cm. Na podstawie tylko dobowych opadów atmosferycznych z 10 kolejnych dni można w sposób zadowalający określać wielkość uwilgotnienia gleby na głębokości 5 cm pod ziemniakiem w okresie wschody-zbiory, a w sposób bardzo dokładny na podstawie opadów z co najmniej 7 dni w okresie pełnia kwitnienia-początek zasychania łętów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top