RESEARCH PAPER
Influence of foliar fertilization with micronutrients on seed quality of faba bean at the stage of technological maturity
 
More details
Hide details
1
Department of Vegetables and Medicinal Plants, University of Agriculture Leszczyńskiego 58 str., 20-068 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-10
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 197-202
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the present investigation was to evaluate the influence of foliar fertilization of faba bean with INSOL 6 (for leguminouse) on the content of dry matter, true protein , crude fibre and weight of 1000 green seeds of faba bean cultivars: Samson, Bartom, Neptun and Windsor Biały (White Windsor). When at the stage of flowering, pod setting and seed maturity foliar fertilization decreased of the height of 1000 seeds weight in all cultivars, and dry matter content of obtained with precipitation level was low, and true protein in content green seeds. In the years with an average weather condition, better results were two applications of FNSOL 6 after emergence and before flowering as the true protein content in green seeds increased by about 7%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dokarmiania dolistnego mikroelementami na jakość nasion bobu w fazie dojrzałości technologicznej
bób, dokarmianie dolistne, mikroelementy, jakość nasion
Przedmiotem badań była ocena wpływu dolistnego nawożenia roślin bobu nawozem mikroelementowym INSOL 6 (do strączkowych) na zawartość w świeżych (zielonych) nasionach suchej masy, białka właściwego i włókna surowego oraz masę 1000 nasion. Oceniano cztery odmiany bobu: Samson, Bartom, Neptun i Windsor Biały. Dokarmianie dolistne mikroele¬mentami przyczyniło się do zmniejszania masy 1000 nasion u wszystkich odmian oraz obniżenie zawartości suchej masy i białka właściwego w warunkach obfitych opadów podczas kwitnienia, zawiązywania strąków i wypełniania nasion. W latach o przeciętnym przebiegu pogody najlepsze było dwukrotne zastosowanie nawozu INSOL 6, czyli po wschodach i przed kwitnieniem, ponieważ wpływało na zwiększenie zawartości białka właściwego w świeżych nasionach o około 7%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top