RESEARCH PAPER
Estimation of nitrogen applied in foliar form used in system of meadow fertilization
 
More details
Hide details
1
Depth of Grassland Farming, University of Podlasie, Prusa 14 str., 08-110 Siedlce, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-14
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 339-345
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This experiment was carried out in 1993 on the meadow. It was compared efficiency of foliar fertilization with 10% urea solution by different nitrogen fertilization applied to soil. The aim of this work was estimation of direction in changing of quality and quantity of the yield in regard to delivering of nitrogen to meadow plants. This mineral component was applied in constans form to soil salpetre and as liquid (foliar form - urea solution).It was stated significant influence of investigated doses and kinde of nitrogen delivering to plants on the yields and protein content. During the whole investigated period the highest yield was obtained by using the standard dose (PK + 220 kg N ha–1) as well as by the nitrogen fertilization applied to soil on the level 0.5 and 0.5 of standard dose supplemented by foliar fertilization applied in two doses for each cut.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena stosowania azotu dolistnie w systemie nawożenia łąki trwałej
dolistne dokarmianie, łąka trwała, nawożenie azotem, plon suchej masy, zawartość białka
W pracy prezentowane są wyniki badań doświadczenia nawozowego założonego w 1993 roku na łące trwałej położonej na pograniczu Wysoczyzny Siedleckiej i równiny Łukowskiej. Porównywano skuteczność działania dolistnego dokarmiania 10% roztworem mocznika przy zróżnicowanym nawożeniu azotem doglebowo. Celem pracy było określenie plonu z łąki 3-kośnej oraz zawartości białka ogólnego w suchej masie plonu pod wpływem zmniejszania ilości azotu wprowadzanego doglebowo i częściowym uzupełnieniu tego składnika przez dolistne dokarmianie. Analiza wyników z wielolecia wykazała brak istotnych różnic w plonie zebranym z obiektów nawożonych dawką 220 kg N ha–1 stosowaną tylko doglebowo oraz dawką 110 kg N ha–1 stosowaną doglebowo i dodatkowo uzupełnianą 2-krotnym opryskiem 10% roztworem mocznika w czasie wzrastania każdego z trzech odrostów. Stwierdzono natomiast istotnie wyższą zawartość białka ogólnego w suchej masie plonu z obiektu nawożonego dawką 220 kg N ha–1 doglebowo.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top