RESEARCH PAPER
Influence of multi component foliar fortilizers on the chemical composition of seeds, of fat and protein productivity of spring rape
 
More details
Hide details
1
University of Rzeszów Faculty of Economy Chair of Plant Production Ćwiklińskiej 2 str., 35-601 Rzeszów, Poland
 
 
Publication date: 2021-06-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 277-287
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Foliar fertilization differentiated the essential chemical composition of spring rape seeds to a small degree. Agrosol R significantly reduced fibre content as compared to Ekolist Standard and objects without fertilization. The relative content of ash was significantly higher after top dressing with Agrosol R after application. The productivity of fat and protein was considerable differentiated in reply to fertilizers. After Mikrosol R, applicate on fat productivity was significantly higher than after application of Agrosol R, Plonvit R or in objects without a fertilization. Higher productivity of crude protein was observed in rape, with Aerosol R, Plonvit R and Ekolist Standard application than in control. The cultivars investigated were characterized by similar productivity of fat and protein, but had essential chemical seed composition differentiated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wieloskładnikowych na wozów dolistnych na skład chemiczny nasion oraz wydajność tłuszczu i białka rzepaku jarego
rzepak jary, nawożenie dolistne, mikroelementy, skład chemiczny nasion, wydajność
Nawożenie dolistne w niewielkim stopniu zróżnicowało podstawowy skład chemiczny nasion rzepaku jarego. Zastosowany Agrosol R istotnie obniżył w nich zawartość włókna, wobec Ekolistu Standard i obiektu bez nawożenia. Procentowa zawartość popiołu była istotnie większa po dokarmieniu Agrosolem R niż na kontroli. Wydajność tłuszczu i białka znacznie zróżnicował czynnik nawozowy. Po zaaplikowaniu Mikrosolu R stwierdzono istotnie większą wydajność tłuszczu w odniesieniu do Agrosolu R, Plonvitu R i obiektu bez nawożenia. Większą wydajność białka ogólnego stwierdzono u rzepaku dokarmianego Agrosolem R, Plonvitem R i Ekolistem Standard niż na obiekcie kontrolnym. Badane odmiany charakteryzowały się zbliżoną wydajnością białka i tłuszczu, natomiast miały istotnie zróżnicowany podstawowy skład chemiczny nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top