RESEARCH PAPER
The content of macro- and micronutrients in leeks fertilised with mineral fertilisers or vermicomposts
 
More details
Hide details
1
Agroecology Department, Rzeszów University, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-959 Rzeszów, Poland
 
2
Department of Natural Bases of Agricultural Production, Rzeszów University, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-959 Rzeszów, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-15
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 141-147
 
KEYWORDS
ABSTRACT
There have been defined the manuring (with vermicompost I, II, and III and also mineral NPK fertilisers) influence on the content of macro- and micronutrientsnts in leeks. Two kinds of leeks were examined: Arkansas and Bartek. The experiment was carried out with four replications within randomised block designs. It turned out that the leeks fertilised NPK have had the biggest amount of nitrogen, potassium and sodium. The biggest content of calcium and magnesium was recognised in leeks from cattle manure vermicompost. Micronutrients content was less connected with fertilisation, but more with kind of soil on which leeks were growing.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość makro- i mikroskładników w porach na wożonych wermikompostami i na wozami mineralnymi
wermikompost, NPK, makro- i mikroskładniki, pory
Określano wpływ nawożenia (wermikompostami I, II i III oraz nawozami mineralnymi NPK) na zawartość makro- i mikroskładników w porach odmiany Arkansas i Bartek. Doświadczenie przeprowadzono metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach. W przeprowadzonych doświadczeniach stwierdzono największą zawartość azotu, potasu i sodu w porach nawożonych NPK, a wapnia i magnezu w porach nawożonych wem1ikompostcm wyprodukowanym z obornika bydlęcego. Pory uprawiane na glebie lessowej i aluwialnej, w obiektach bez nawożenia, zawierały więcej żelaza, manganu i cynku w porównaniu z porami nawożonymi NPK i wermikompostami.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top