RESEARCH PAPER
Efficiency of nitrogen utilization from urea (15N) applied to soil or leaves by winter wheat and faba bean plants
 
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Nutrition and Fertilization, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, 8 Czartoryskich str, 24-100 Puławy, Poland
 
 
Publication date: 2021-05-11
 
 
Acta Agroph. 2003, (85), 55-63
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of a pot experiment (conducted in 1997) on the utilization of nitrogen – 15N labelled urea by winter wheat cv. Kobra and faba bean cv. Nadwiślański were studied. The fertilizer was applied either to soil or to leaves of the experimental plants. Better utilization of N with urea showed winter wheat in comparison to faba bean. Fertilization efficiency of N from urea in wheat was higher when applied to the soil. However the results were contrary in the case of faba bean plants. The best results were found in the objects where urea was applied to leaves.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Efektywność wykorzystania azotu z mocznika (15N) stosowanego dolistnie lub doglebowo przez pszenicę ozimą i bobik
wykorzystanie azotu, mocznik 15 N, pszenica ozima, bobik
Badania wazonowe nad efektywnością wykorzystania przez pszenicę oraz bobik azotu z mocznika znakowanego N, stosowanego doglebowo lub dolistnie przeprowadzono w 1997 roku. Efektywność wykorzystania azotu mocznika w plonie ziarna pszenicy ozimej była znacznie większa niż w plonie nasion bobiku. Efekt dokarmiania, w zależności od sposobu podania N, był różny dla badanych gatunków roślin. Lepszym sposobem dokarmiania pszenicy okazało się doglebowe podanie N natomiast w przypadku bobiku korzystniejsze było dolistne nawożenie tym składnikiem.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top