Water vapour sorption by food powders mixtures and their agglomerates
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Science, University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 535-542
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the reported study were determined the isotherms and the kinetics of the process of adsorbing water vapour by mixtures of powder foods and their agglomerates produced using a method of repeated wetting in a fluidised bed that was pneumatically or mechanically generated. The mixtures were made of products in the form of powders: whole milk powder, powdered sugar, rice groats and strawberry powder. The mixtures had a composition pattern of the commercially available powdered nutrients for children. The effect of wet agglomeration in a fluidised bed on the water vapour adsorption by multi-component food powders depended on its character. The effect of changes, aimed at decreasing the adsorption capacity of water steam by agglomerates, depended first of all on their compositions and to a lower extent on their structure connected with the method of agglomeration and kind of wetting liquid used in the process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sorpcja pary wodnej przez mieszaniny proszków spożywczych i ich aglomeratów
izotermy, kinetyka adsorpcji, aglomeracja, proszki spożywcze
W niniejszej pracy wyznaczano przebieg izoterm i kinetyki adsorpcji pary wodnej przez mieszaniny proszków spożywczych i ich aglomeraty otrzymane metodą nawilżenia w złożu fluidalnym wytwarzanym pneumatycznie lub mechanicznie. Mieszaniny sporządzono z produktów w proszku takich jak: proszek mleczny, cukier puder, kaszka ryżowa i proszek truskawkowy. Wzorcem do ustalenia składu mieszanin były odżywki dla dzieci w proszku dostępne na polskim rynku. Wpływ aglomeracji wodą w złożu fluidalnym na adsorpcję pary wodnej wieloskładnikowej żywności w proszku uzależniony był od jej charakteru. Efekt zmian w kierunku zmniejszenia zdolności adsorpcji pary wodnej przez aglomeraty mieszanin sproszkowanych odżywek dla dzieci zależał głównie od ich składu, a w mniejszym stopniu od ich struktury związanej z metodą aglomeracji i rodzajem cieczy nawilżającej zastosowanej w procesie.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top