RESEARCH PAPER
Characterisation of the specific surface area of arable soils of Poland
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (38), 185-191
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Research on the specific surface area of main mineral arable Polish soils was made. Two soil horizons surface and subsurface were examined with water vapour and nitrogen adsorption.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski
powierzchnia właściwa, gleby Polski, adsorpcja pary wodnej, adsorpcja, azotu
Przeprowadzono badania powierzchni właściwej gleb ornych z trenu całej Polski. Analizie poddano dwa poziomy glebowe omy i podorny. Powierzchnię właściwą wyznaczano w oparciu o adsorpcję pary wodnej i niskotemperaturową adsorpcję azotu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top