RESEARCH PAPER
Changes of physicochemical properties of model urban soils due to addition of organic matter
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-10-02
 
 
Acta Agroph. 2001, (53), 47–55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Model urban soil were composed by mixing of a loessial soil with either 50% w/w brick, concrete, foam concrete or mortar. Then into these mixtures organic matter was added. The mixtures were moisten to 25% of their field water capacity and subjected to six cyclic changes of temperature. After the cycles on the model mixtures measurements of pH, granulometric composition, and specific surface area by the water vapour adsorption were performed. Organic matter modified the above properties to a large extent.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiana właściwości fizykochemicznych modelowych urbanoziemów w wyniku dodania do nich substancji organicznej
urbanoziemy, torf, pH, adsorpcja pary wodnej
Sporządzono modelowe mieszaniny urbanoziemów z gleby lessowej (poziomy A i B) z materiałami budowlanymi: cegłą, betonem, gazobeton, zaprawą. Następnie do mieszanin dodano torf. Tak otrzymane modelowe urbanoziemy poddano cyklom mrożenia i rozmrażania. Dla wszystkich mieszanin wyznaczono pH, zbadano skład granulometryczny oraz określono wielkości powierzchni właściwej metodą adsorpcji pary wodnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125