Forecast of agroclimatic characteristics of Olsztyn area in the perspective of global warming in the year 2050
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Warmia and Mazury University, Pl. Łódzki 1, 10-720 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 543-552
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a study on expected changes of the weather patterns of Olsztyn surroundings in the year 2050, on the basis of 300 scenarios generated by WGENK model. Global warming will probably appear symmetrically in the case of both the minimal and maximal annual temperatures, by about from 1 to 6oC. It was proved that the average temperatures of growing season and in period March-May will appear on a higher level. Minimal annual rainfall values generated were lower than in the present years by about 180 mm, but maximal values were higher by about 280 mm. Also vegetation periods will probably be dry or very moist. Data received from the generation procedure pointed out a possibility of lower or higher solar radiation in relation to the data from contemporary measurements, because the WGENK model has procedures implemented for considering both changes of solar radiation fluctuations and changes of cloud cover. Forecasting made on the basis of the GENK model pointed out that frosts will occur with the same frequency as in our times, mostly in the Summer. Maximal number of drought periods generated, understood as more than 10 days without falls, are predicted at the level of 6 per year. The shortest growing season will amount to nearly the same number of days as the present-day averages, but the longest growing season will be longer by about 3 months.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Scenariusze warunków agroklimatycznych okolic Olsztyna w perspektywie spodziewanego globalnego ocieplenia w roku 2050
zmiany klimatu, agroklimat, Olsztyn
W pracy dokonano analizy spodziewanych zmian pogody w okolicach Olsztyna, w roku 2050, na podstawie 300 scenariuszy wygenerowanych przy pomocy modelu WGENK. Dane wykazały, że ocieplenie klimatu odbędzie się prawdopodobnie w sposób symetryczny w układzie rocznych temperatur minimalnych i maksymalnych o około 1 do 6oC. Wyższe będą także temperatury średnie okresu wegetacyjnego oraz wiosennego. Minimalne opady roczne, w wygenerowanych scenariuszach pogodowych, okazały się niższe od współczesnych o około 180 mm, natomiast wartość maksymalna z zestawu analizowanych wariantów, okazała się oczywiście wyższa i to o blisko 280 mm. Także w przy-szłości okresy wegetacyjne mogą pojawiać się albo znacznie suchsze od aktualnych, lub wilgotniejsze. Uzyskane scenariusze pogodowe wskazują na możliwość wystąpienia zarówno niższych jak i wyższych sum napromieniowania niż notowane współcześnie, gdyż model WGENK uwzględnia zarówno zmiany aktywności Słońca jak i zmiany stopnia zachmurzenia. Maksymalna liczba spodziewanych przymrozków okresu wegetacyjnego zbliżona jest do współczesnej, większość z nich prawdopodobnie pojawiać się będzie w okresie wiosennym. Maksymalna, stwierdzona liczba okresów bezopadowych, powyżej 10 dni, to 6 przypadków w roku. Według dokonanych wyliczeń, spodziewane najkrótsze okresy wegetacyjne mogą liczyć tyle dni ile aktualne, natomiast spodziewane maksimum długości trwania okresu, może przekroczyć stan dzisiejszy o blisko 3 miesiące.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top