Tillage systems and catch crops as factors creating physical and chemical properties of spring wheat grain cultivar Zebra
 
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(1), 117–133
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the period 2006-2008, a study was conducted on the effect of tillage systems and catch crops on the physical properties of spring wheat grain determined using the SKCS instrument. At the same time, the content of ash, fibre and fat in the grain was estimated. In the plough tillage treatments, kernel weight and equivalent diameter estimated using the Single Kernel Characterization System (SKCS) were significantly higher than in the conservation tillage treatments. The hardness index was higher in the conservation tillage treatments compared to plough tillage. The highest moisture, ash and fibre content in the spring wheat grain were found in the conservation tillage treatments with spring disking of the catch crops. On the other hand, the highest grain fat content was found in the conservation tillage treatments without mulch. Kernel weight and equivalent diameter were significantly lower in the treatment with Westerwolds ryegrass than in the treatments with the stubble crops of lacy phacelia and white mustard. Whereas, the grain moisture content was higher in the plots with Westerwolds ryegrass relative to the other catch-cropped treatments. The highest ash content was found in the control treatment and in that with Westerwolds ryegrass. The highest fibre content in the grain was found in the treatments with white mustard, the lowest one in those with red clover. The fat content in the grain from the treatments with lacy phacelia and white mustard was the highest, whereas in the plots with red clover it was the lowest.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Systemy uprawy roli oraz międzyplony jako czynniki kształtujące cechy fizyczne i chemiczne ziarna pszenicy jarej odmiany Zebra
pszenica jara, SKCS, skład chemiczny, system uprawy, międzyplony
W latach 2006-2008 przeprowadzono badania dotyczące wpływu systemów uprawy roli oraz międzyplonów na właściwości fizyczne ziarna pszenicy jarej określone aparatem SKCS (Single Kernel Characterization System). Jednocześnie oceniono zawartość popiołu, włókna i tłuszczu w ziarnie. W obiektach uprawy płużnej masa i średnica zastępcza ziarniaków oceniane komputerowym systemem charakterystyki pojedynczych ziarniaków (SKCS) były istotnie większe niż w konserwujących wariantach uprawy roli. Indeks twardości był większy w obiektach uprawy konserwującej w porównaniu z płużną. Największą wilgotność oraz zawartość popiołu i włókna w ziarnie pszenicy jarej stwierdzono w obiektach konserwującego wariantu uprawy roli z wiosennym talerzowaniem międzyplonów. Zawartość tłuszczu w ziarnie w obiektach uprawy konserwującej bez mulczu była największa. Masa oraz średnica zastępcza ziarna w obiektach z życicą westerwoldzką była istotnie mniejsza niż w obiektach z międzyplonami ścierniskowymi facelii błękitnej i gorczycy białej. Natomiast wilgotność ziarna na poletkach z życicą westerwoldzką była większa w odniesieniu do pozostałych obiektów z międzyplonami. Największą zawartość popiołu w ziarnie stwierdzono w obiekcie kontrolnym oraz z życicą westerwoldzką. Zawartość włókna w ziarnie pszenicy jarej w obiektach z gorczycą białą była największa, a z koniczyną czerwoną najmniejsza. W obiektach z międzyplonami ścierniskowymi facelii błękitnej i gorczycy białej zawartość tłuszczu w ziarnie pszenicy była największa, natomiast na poletkach z koniczyną czerwoną najmniejsza.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125