Algae – biomass production (a reviev)
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
Acta Agroph. 2011, 17(1), 105–116
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Algae can be utilised for biomass production, which can be taken advantage of in many ways. Biomass can be used for biodiesel, biogas, electricity or heat production. For the reason of increasing prices of crude oil and escalation of environment pollution, scientific investigations in a wide range of using biomass as a renewable energy source are conducted. Many reproduction systems of algae, which are often characterised by different rates of production yield, are tested for the present. Their productivity depends not only on the design of a given photobioreactor, but also on nutrients supplied during the reproduction, luminous intensity, CO2 concentration and temperature.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Glony – produkcja biomasy (artykuł przeglądowy)
biopaliwa, algi, biomasa, fotobioreaktory
Glony mogą służyć do produkcji biomasy, którą następnie można wykorzystywać na wiele sposobów. Biomasa może posłużyć do produkcji biodiesla, biogazu, energii elektrycznej, a także cieplnej. Ze względu na rosnące ceny ropy naftowej, a także wzrost zanieczyszczenia środowiska, prowadzone są co raz szersze badania w zakresie wykorzystania biomasy, jako źródła energii bioodnawialnej. Obecnie testowane są liczne systemy namnażania glonów, które często charakteryzują się różną wydajnością produkcji, przy czym wydajność zależy nie tylko od konstrukcji danego fotobioreaktora, lecz również od składników pokarmowych dostarczanych podczas namnażania, natężenia światła, stężenia CO2 i temperatury.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125