RESEARCH PAPER
Technological significance of evaluation of physical properties of wheat single-kernels and their heterogeneity
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Doświadczalna 4,20-290 Lublin, Poland
 
2
Experimental Station for Testing Cultivars, Technological Department of Laboratory, 63-022 Słupia Wielka, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-29
 
 
Acta Agroph. 2002, (78), 185-197
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of this study was to determine the relationships between physical features of single-kernels and indices of technological value of wheat grain. By means of a device characterising single kernels (SKCS 4100), the thickness, weight, hardness index and the heterogeneity degree of wheat kernels were measured. The obtained results indicated that the hardness index was positively correlated with dough rheological properties and the flour yield, thus they were affected negatively by the kernel weight and thickness. The increase in kernel heterogeneity was associated with a decrease in the falling number, grain vitreousness, protein content and quality (sedimentation test), as well as with the worsening of the dough rheological properties
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znaczenie technologiczne oceny właściwości fizycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy i ich niejednorodności'
pszenica, cechy fizyczne, niejednorodność ziarniaków, SKCS, cechy technologiczne, związki
Przeprowadzono badania związków cech fizycznych pojedynczych ziarniaków z wyróżnikami wartości technologicznej ziarna pszenicy. Przy pomocy aparatu analizującego pojedyncze ziarniaki (SKCS 4100) określono grubość, masę, indeks twardości i stopień niejednorodności ziarniaków pod względem tych cech. Uzyskane wyniki wykazały, że indeks twardości był dodatnio skorelowany z właściwościami reologicznymi ciasta i wydajnością chleba, na które ujemnie oddziaływał wzrost masy i grubości ziarniaków. Wzrost niejednorodności ziarniaków pod względem badanych cech wiązał się zarówno z obniżeniem liczby opadania, szklistości ziarna, zawartości w nim białka i jego jakości (test sedymentacji), jak również z pogorszeniem właściwości reologicznych ciasta.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top