Study of correlation between electrical conductivity and ash content in some bee honeys
 
More details
Hide details
1
Department of Food Sciences, Faculty of Food Quality Control, Warsaw University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(2), 369-376
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the relationship between ash content and electrical conductivity of different types of honey. The study used 49 samples of different varieties of bee honey: acacia (2), buckwheat (4), lime (3), rape (6), multifloral (13), heather (2), honey-dew (3), honeydew (5), raspberry (1), dandelion (1), eucalyptus (1), chestnut (1), lavender (1), orange (1), rosemary (1) and silk (1). Honey samples were purchased in retail stores in Warsaw or obtained directly from a beekeeper. Ash content in the analysed samples ranged from 0.03% to 0.99%, while the conductivity varied from 0.10 mS cm-1 to 1.52 mS cm-1. The results allow for the conclusion that the close correlation between conductivity and ash content suggests equivalence of both methods to determine the amount of minerals, which permits a significant reduction of the time of analysis using con-ductometric analysis to determine the ash content.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badanie korelacji pomiędzy przewodnością elektryczną i zawartością popiołu w wybranych miodach pszczelich
miód, przewodność elektryczna, popiół
Celem pracy było wyznaczenie współzależności między zawartością popiołu i przewodnością elektryczną wybranych miodów pszczelich. Do badań wykorzystano 46 próbek miodów pszczelich różnych odmian: akacjowy (2), gryczany (4), lipowy (3), rzepakowy (6), wielo-kwiatowy (13), wrzosowy (2), nektarowo-spadziowy (3), spadziowy (5), malinowy (1), mniszkowy (1), eukaliptusowy (1), kasztanowy (1), lawendowy (1), pomarańczowy (1), rozmarynowy (1) i jedwabny (1). Próbki miodów zakupiono w warszawskich sklepach detalicznych lub pozyskano bezpośrednio od pszczelarza. Zawartość popiołu w analizowanych próbkach mieściła się w granicach od 0,03% do 0,99%, natomiast przewodność elektryczna kształtowała się od 0,10 mS∙cm-1 do 1,52 mS∙cm-1. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, iż ścisła zależność pomiędzy przewodnością właściwą a zawartością popiołu sugeruje równoważność obu metod do wyznaczania sumy składników mineralnych, dzięki czemu można znacznie skrócić czas analiz wykorzystując konduktometrię do oznaczania zawartości popiołu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top