Influence of nitrogen fertilization of rye on falling number, protein and ash contents in whole kernel and flour
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Equipment Operation and Maintenance in the Food Industry, University of Life Sciences ul. Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
 
2
Department of Agrotechnology and Crop Management, University of Warmia and Mazury ul. Czapskiego 8, 10-719 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(2), 543-553
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Two cultivars of rye, i.e. Amilo and Esprit from a field experiment made at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, were used in the study. Six nitrogen fertilization doses, from 0 to 150 kg N ha-1, added at tree development stages, i.e. prior to seedling, tillering, and 3rd node, were studied for the differences in the falling number, protein and ash contents in whole kernel and flour. An advantageous influence of N fertilization on both grain and flour quality was noted for the two cultivars under examination. The protein content and falling number increased with the rise of nitrogen dose, whereas the ash content decreased.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia azotowego na liczbę opadania oraz zawartość białka i popiołu w ziarnie i mące żytniej
nawożenie azotowe, zawartość białka, zawartość popiołu, liczba opadania, żyto
Materiałem badawczym było ziarno żyta ozimego populacyjnej odmiany Amilo oraz mieszańcowej Esprit pochodzące z doświadczeń polowych przeprowadzonych przez Katedrę Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją Roślinną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Czynnik doświadczenia uwzględniał 6 poziomów nawożenia azotowego od 0 do 150 kg N•ha-1 wnoszonego w trzech fazach rozwoju żyta tj. przedsiewnie, na ruszenie wegetacji oraz w trzecim międzywęźlu. Odnotowano dodatni wpływ zastosowania azotu na cechy jakościowe ziarna i mąki obu odmian żyta. Zawartość białka ogółem oraz liczba opadania wzrastała w przedziale nawożenia od 0 do 150 kg N•ha-1. Natomiast zawartość popiołu obniżała się wraz ze wzrostem dawki nawożenia azotowego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top