Effect of blanching parameters and methods of drying on mechanical properties of dried mushrooms
 
More details
Hide details
1
Department of Food Engineering and Process Management, Faculty of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Agroph. 2011, 17(2), 359-368
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the influence of blanching parameters on mechanical properties of dried mushrooms. Mushrooms cv. Agarcius bisporus were cut into slices of thickness of 5 mm and blanched in water for 15, 30, 45 and 60 minutes at 60oC and for 3 minutes at 95oC. Then the material was dried using three methods: freeze-drying (freezing at –18 and –40oC), convective drying and microwave-convective drying. Mechanical proprieties were determined using the breaking test for freeze-dried and convective dried material and the cutting test for microwave-convective dried mushrooms. Microscope photos showed considerable destruction of internal structure under the influence of thermal pretreatment. Freeze-dried material frozen at –40oC was characterised by the greatest cutting work during the bending test. Simultaneously, less resistant to deformation freeze-dried materials were obtained as result of freezing at higher temperature. The microwave-convective dried material initially blanched at 60oC for shorter time was characterised by the highest cutting force. No unique influence of blanching parameters on mushrooms mechanical properties was found during the analysis of different drying methods. This was dependent on the way of water removing.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ parametrów blanszowania oraz metody suszenia na właściwości mechaniczne suszonych pieczarek
pieczarki Agarcius bisporus, blanszowanie, struktura, suszenie, test zginania
Celem pracy było zbadanie wpływu parametrów blanszowania oraz metod suszenia na właściwości mechaniczne suszonych pieczarek. Materiałem badawczym były pieczarki odmiany Agarcius bisporus, krojone w plastry grubości 5 mm, które poddawano blanszowaniu w wodzie przez 15, 30, 45 i 60 minut w temperaturze 60oC oraz przez 3 minuty w 95oC. Następnie materiał suszono trzema metodami: sublimacyjną (zamrażanie w –18 i –40oC), konwekcyjną oraz mikrofalowo-konwekcyjną. Właściwości mechaniczne określono przeprowadzając test zginania suszy sublimacyjnych i konwekcyjnych i test cięcia suszu mikrofalowego. Zdjęcia mikroskopowe wykazały znaczne zniszczenie struktury wewnętrznej pod wpływem wstępnej obróbki termicznej. Susze sublimacyjne, zamrażane w –40oC charakteryzowały się największymi wartościami pracy łamania podczas testu zginania. Jednocześnie, w wyniku zamrażania w wyższej temperaturze otrzymywano liofilizaty mniej odporne na odkształcenia. Najwyższymi siłami cięcia charakteryzowały się susze mikrofalowo-konwekcyjne wstępnie blanszowane w temperaturze 60oC przez krótszy czas. Analizując różne metody suszenia, nie stwierdzono jednoznacznego wpływu parametrów wstępnego blanszowania na właściwości mechaniczne pieczarek. Był on zależny od zastosowanego sposobu usuwania wody.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top