Rehydration of carrot dried using various methods
 
More details
Hide details
1
Agricultural Engineering Institute, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(1), 239-251
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Raw carrot, blanched and osmotically dehydrated, was dried using three methods: convection, freeze-drying and vacuum-microwave drying. The rehydration was achieved by weighing carrot slices and inundating them with a fixed amount of water at 20ºC. Values of the gain in the mass of the sample, of the relative gain in the water mass, and changes in the relative contents of dry matter were calculated. After five hours of rehydration process only the freeze-dried carrot was characterized by a mass close to the equilibrium mass. At the same time of rehydration, 60% to 80% of the initial water mass infiltrate the carrot tissues. Blanching, and in particular osmotic dewatering, substantially reduce the water absorption rate. No essential impact of the drying method on the value of losses in the dry matter during carrot rehydration was found, for material not subjected to preliminary treatment before drying.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rehydracja marchwi suszonej różnymi metodami
rehydracja, metody suszenia, blanszowanie, odwadnianie osmotyczne
Marchew blanszowaną, odwodnioną osmotycznie i nie poddaną obróbce wstępnej suszono trzema metodami: konwekcyjnie, sublimacyjnie i mikrofalowo pod obniżonym ciśnieniem. Próbki w kształcie walca rehydrowano w wodzie o temperaturze 20ºC. Obliczono wartości przyrostu masy próbki w trakcie uwadniania, wartości względnego przyrostu masy wody oraz ubytki suchej substancji. Po pięciu godzinach rehydracji tylko próbki marchwi suszonej sublimacyjnie charakteryzują się masą zbliżoną do masy równowagowej. W tym samym czasie, od 60% do 80% początkowej zawartości wody wnika do tkanek marchwi. Blanszowanie, a szczególnie odwadnianie osmotyczne, istotnie zmniejsza szybkość wchłaniania wody. Nie stwierdzono istotnego wpływu metody suszenia na ubytki rozpuszczalnych składników suchej substancji w trakcie uwadniania marchwi, której nie poddano zabiegom wstępnym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top