Selected aspects of freeze-drying in the production of instantly reconstitutable foodstuffs
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, University of Agriculture, ul. Norwida 25, 53-375 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(96 - 2), 339-346
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The rehydration, compression, and cutting of garlic, mushrooms and celery from dried material prepared by the 'freeze-dry' method were analysed. The freeze-drying process was carried out at a pressure of 25 Pa and the temperature of heating plate ranging between 0-40oC. The rehydration of the dried material was carried out at a temperature of 95oC for between 3 minutes to 120 minutes. It was stated that the rehydration could be described by the Peleg�s equation. It was found that freeze-drying caused a strong increase in compression but the time required for storage stabilises this parameter. It was also found that the effort required to cut the material increases as a result of the freeze-drying process and during storage.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wybrane aspekty sublimacyjnego suszenia przy wytwarzaniu żywności szybkoodtwarzalnej
suszenie sublimacyjne, rehydracja, właściwości mechaniczne
Analizowano rehydrację, pracę ściskania oraz pracę przecinania suszu z czosnku, pieczarek i selera uzyskanych metodą sublimacyjną. Suszenie sublimacyjne prowadzono pod ciśnieniem 25 Pa w zakresie temperatur płyty grzejnej od 0oC do 40oC. Rehydrację suszu prowadzono w temperaturze wody równej 95oC w czasie od 3 do 120 minut. Stwierdzono, że rehydracja przebiega zgodnie z modelem Pelega. Sublimacyjne suszenie powoduje gwałtowny spadek wartości pracy ściskania, natomiast w czasie dłuższego przechowywania następuje stabilizacja tego parametru. Wartość pracy przecinania wzrasta na skutek suszenia sublimacyjnego. W trakcie przechowywania następuje jej dalszy wzrost.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top