RESEARCH PAPER
Influence of the preliminary treatment on the physical properties of dried onion
 
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Maszynoznawstwa i Inżynierii Przemysłu Spożywczego AR, ul. Doświadczalna, 44 20-236 Lublin
 
 
Publication date: 2021-12-09
 
 
Acta Agroph. 2003, (82), 73-80
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presented influence of the blanching process to the physical properties of dried onion. It was chosen three kinds of onion to the study: Wolska, Sochaczewska, Oporto. The onion slices were dried in a laboratory convection drier at air flow velocity 3 m s-1 and the temperatures 60 and 80°C. The experiment showed that blanching process is cause of reducing crushing and shearing force onion slices. The value of the forces grow in higher temperature drying. The organoleptic estimate is the best for blanching dried onion.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ obróbki wstępnej na cechy fizyczne suszu z cebuli
cebula, susz cebulowy, cechy fizyczne, blanszowanie
W pracy przedstawiono wpływ procesu blanszowania na cechy fizyczne suszu cebulowego. Do badań wybrano trzy odmiany cebuli, tj.: Wolska, Sochaczewska i Oparto. Plasterki cebuli suszono konwekcyjnie w suszarce laboratoryjnej, pionowej z przepływem powietrza 3 m s-1 w temperaturze 60 i 80°C. Stwierdzono, że blanszowanie powoduje zmniejszenie sił zgniatania i przecinania plasterków cebuli. Wartość tych sił rośnie wraz ze wzrostem temperatury suszenia. Susz blanszowany ma najlepsze cechy użytkowe, tj.: wygląd, zapach, smak.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top