Different crop management practices for winter wheat production
 
More details
Hide details
1
Department of Agrosystems and Bioclimatology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry Brno Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(1), 227-238
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study demonstrates the importance of individual factors that influence the growing technology of winter wheat. It was found that a suitable forecrop played the most important role in winter wheat production. The grain yield can be increased also by the application of fungicides. In the majority of cases, different methods of tillage and/or various variants of application of liquid fertilisers on straw did not show any effect on grain yield of winter wheat. These results provide valuable information not only for wheat growers in drier regions of the Czech Republic but also for those farmers who want to eliminate negative effects of more and more frequent periods of draught.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zróżnicowanie praktyk uprawowych w produkcji pszenicy ozimej
pszenica ozima, praktyki uprawowe, uprawa gleby, zagospodarowanie słomy
Praca przedstawia znaczenie poszczególnych czynników wpływających na technologię uprawy pszenicy ozimej. Stwierdzono, że odpowiedni przedplon ma największe znaczenie w produkcji pszenicy ozimej. Wielkość plonów można także zwiększać poprzez zastosowanie odpowiednich środków grzybobójczych. W większości przypadków zróżnicowanie metod uprawy oraz/lub zastosowanie różnych wariantów nawożenia płynnego na słomę nie miało większego wpływu na plon ziarna pszenicy ozimej. Przedstawione wyniki stanowią cenne informacje nie tylko dla producentów pszenicy w bardziej suchych rejonach Republiki Czeskiej ale także dla rolników, którzy pragną wyeliminować ujemne skutki coraz częściej występujących okresów suszy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top