Influence of hammer velocity on the faba bean grinding energy
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation in Food Industry, University of Agriculture, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 815-821
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present study evaluates the effect of hammer tips velocity on the grinding parameters i.e. specific grinding energy and particle size distribution (mean particle size) of faba bean. The research was carried out on a laboratory hammer-mill at the hammer tips velocity in the range of 12-18mˇs-1 and seed moisture of between 8 and 18% (wet basis). Significant relations were established between the grinding energy and hammer velocity for various seed moisture content levels. Specific grinding energy increases with an increase of hammer velocity. The highest increase was observed for the high moisture level. A change in the hammer velocity caused differences in the particle size distribution. An increase in the value of the above factor resulted in a decrease of the ground product particle size.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ prędkości bijaków na energochłonność rozdrabniania nasion bobiku
bobik, rozdrabnianie, rozdrabniacz bijakowy, prędkość bijaków
Ocenie poddano wpływ prędkości bijaków na parametry procesu rozdrabniania bobiku w tym skład granulometryczny (średni wymiar cząstki) uzyskiwanych produktów i energochłonność procesu. Badania przeprowadzono na laboratoryjnym rozdrabniaczu w zakresie prędkości bijaków 12-18 m×s-1, przy wilgotności nasion bobiku od 8 do 18%. Wyniki badań pozwoliły na wyznaczenie zależności pomiędzy energią rozdrabniania i prędkością bijaków dla badanych wilgotności materiału. Jednostkowe nakłady energii rozdrabniania rosły wraz ze zwiększaniem prędkości bijaków, przy czym większy wzrost obserwowano dla nasion o wyższej wilgotności. Wzrost prędkości bijaków wpływał na zmniejszenie wymiarów uzyskiwanych cząstek.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top