RESEARCH PAPER
Analysis of the effect of moisture contents of grain on energy consumption of roller mill
 
More details
Hide details
1
Instytut Inżynierii Rolniczej AR, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 153-158
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of an investigation on a two-roller cereal mill. It shows the relation between energy consumption per unit, grain flake thickness, fineness of grain grinding, dust contents and moisture contents.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wilgotności ziarna pszenicy na energię rozdrabniania w gniotowniku modelowym
pszenica, wilgotność, rozdrabnianie, gniotownik, zużycie energii jednostkowej
Przedstawiono wyniki badań modelowego gniotownika dwuwalcowego. Na wykresach zgniatania wykazano różny charakter destrukcji ziarna pszenicy uzależniony od jego wilgotności. Wykazano zależność zużycia energii jednostkowej w czasie rozdrabniania zboża od jego wilgotności. Największe zapotrzebowanie energii zarejestrowano w czasie gniecenia ziarna o wilgotności 16-18%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top