Influence of wheat kernel geometrical properties on the mechanical properties and grinding ability
 
More details
Hide details
1
Department of Machine Operation in Food Industry, University of Agriculture, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(98 - 4), 735-742
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of geometrical properties on wheat mechanical properties and grinding ability was investigated. The results showed that as the kernel thickness increased the force and deformation for the point of collapse also increased (r = 0.98 and 0.99). A negative correlation between the shape coefficient K3 and specific work up to the rapture point (r = �0.95) was found. Changes in the average particle size of the grinding stock were described by a regression equation in the function of a specific grinding energy and kernel thickness (R2 = 0.861).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ cech geometrycznych ziarna pszenicy na właściwości mechaniczne i podatność na rozdrabnianie
pszenica, właściwości geometryczne, mechaniczne, rozdrabnianie
Badano wpływ cech geometrycznych ziarna na właściwości mechaniczne i podatność na rozdrabnianie pszenicy. Stwierdzono, że ze wzrostem grubości ziarna zwiększały się wartości siły i pracy zgniatania ziarna do progu zgniecenia (r = 0,98 i 0,99). Wykazano ujemną korelację między współczynnikiem kształtu K3, a pracą jednostkową zgniatania ziarna do progu wytrzymałości doraźnej (r = -0,95). Zmiany średniego wymiaru cząstki mlewa opisano równaniem regresji w funkcji energii jednostkowej rozdrabniania i grubości ziarna (R2 = 0,861).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top