RESEARCH PAPER
Studies on the effect of freezing on structure of compacted soil
 
More details
Hide details
1
Institute of Soil Science and Environment Management, University of Agriculture, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2020-11-12
 
 
Acta Agroph. 2002, (73), 75-85
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of freezing processes on the structure of a compacted Haplic Luvisol, Mollic Leptosol, and Mollic Gleysol with use of morphological analysis was investigated. The freezing processes caused the evident alteration in the structure of the studied soils. The magnitude and tendency of the changes resulting from the low temperature effect depended on the soil type, the soil water potential prior to freezing, and the number of freezing-thawing cycles.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania wpływu procesów mrozowych na strukturę gleb ugniatanych
gleba, struktura, ugniatanie, procesy mrozowe
Za pomocą analizy morfologicznej badano wpływ procesów mrozowych na strukturę ugniatanych gleb: gleby płowej, rędziny i gleby mułowo-glejowej. Procesy mrozowe spowodowały znaczące przeobrażenia w strukturze badanych gleb. Wielkość i kierunek wywołanych działaniem niskich temperatur zmian uzależnione były od typu gleby, potencjału wody glebowej przed mrożeniem i liczby cykli zamarzania-rozmarzania.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top